top of page

Hvem var det som var til stede i Jerusalem den pinsedagen det er fortalt om i Apgj 2?

Pinsedag. Hvem var det som var i Jerusalem den pinsedagen det står fortalt om i Apostlenes gjerninger 2? De fleste vet at både Jesus og apostlene hans var jøder, men så tenker mange at fra Pinsedag av ble de ikke-jødiske folkeslagene inkludert i Guds kirke, "for da ble jo Kirken født", som noen sier. Les mer...

Pleier du lese Jesaja 19 ofte?

En skal ikke lese mye i den hebraiske Bibelen før en skjønner at det at Gud har valgt ut Israels folk er et sentralt tema. Les mer...

GT på hebraisk og NT på gresk - er det så enkelt?

La oss gå til røttene. Jeg husker en samtale med en norsk teolog, der jeg sa at vi må sjekke hvordan noe står i NT på hebraisk, og fikk et litt overbærende svar: NT ble skrevet på gresk, ikke på hebraisk. Les mer...

bottom of page