top of page

Forelesninger/seminar om Israel, det jødiske folk og den messianske bevegelse

Hvorfor Israel og hvorfor fokusere på den hebraiske bibelen (GT)?

"Vi har jo allerede teologer ved vår institusjon/i vår menighet og dessuten har vi allerede sett på Dagsrevyen da de snakket om Israel – så hvorfor betale for forelesniger om Israel, om det jødiske folk og om den messianske bevegelse?"

Et søk på www.bibel.no gir 894 treff for "Israel". Jesus (en vaskeekte jøde) sa "... men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene" (Joh 4,22). Selv de sekulære skjønner at Israel er viktig, siden uforholdsmessig mange journalister sendes til dette vesle landet med under 10 millioner innbyggere.

Mange mener mye om Israel, men ikke alle har levd i Israel, tatt seg tid til å lære hebraisk og lyttet når familiehistoriene fortelles av dagens israelske jøder.

Folket Jesus kom fra er fremdeles presens

Samvær med den lille men voksende minoriteten messianske jøder har gitt meg perspektiv som er ukjente i mange hedningkristne miljøer. Når flertallet i en menighet er jøder oppstår det en annen dynamikk i tekstforståelsen hver gang ord som "Israel", "jødene", "Sion" eller "fariseer" er del av bibeltekstene eller sangtekstene (til forskjell fra da hedningekristne forkynnere forkynner for andre hedningekristne om jødene, om Israel og om fariseerne). Dette handler om nesten all (hedning)kristen forkynnelse siden representanter for det jødiske folk er involvert i nesten alle bibeltekster. Livsrytmen med sabbat og de jødiske høytidene har også rukket å sette seg under huden på meg – akkurat som hos Jesus, for han også feiret de jødiske høytidene. Etter alt vi vet holdt Jesus selv sabbaten, spiste ikke grisekjøtt eller noe annet ikke-kosher, og gikk med bønnetråder tilnærmet de dagens ortodokse jøder går med. Hva betyr det da at Jesus er er jøde når vi forkynner Jesus som frelser også for alle ikke-jødiske folkeslag?

De jødiske røttene og bibellesing

Både apostelen Peter og Paulus siterer Salme 16 i sine prekener i Apostelgjerningene 2 og 13 som en profeti om Messias Jesus. Hva betyr det da at Salme 16 blir lest i hver jødisk gravferd? Hva er det egentlig som står om den nye pakt (det nye testamente) i Jeremia 31? Hvorfor ble Jesaja 53 et "forbudt kapittel" og hva skjer når noen som ikke aner hva som står i NT leser Jesaja 53? Hva står det om relasjonen mellom jøder og hedninger i Bibelens korteste salme, Salme 117?

Messianske jøder – hvorfor reagerer mennesker på det uttrykket?

Oppholdet i Israel har også lært meg hvor lang veien kan være til å komme til tro på Jesus. Mange av de messianske jødene som har fortalt meg sitt vitnesbyrd har ærlig og oppriktig begynt sin troshistorie ved å gå ut fra at de var den eneste jødiske personen som tror på Jesus, selv om vi har kilder på (Apg 2) at det var 3000 "messianske jøder" på pinsedag i Jerusalem for 2000 år siden. Hvorfor møter en jødisk person som kommer til tro på den jødiske Messias slik motstand i sitt eget folk?

Kirkens anti-judaistiske arv – hvorfor ble det slik?

Hvorfor ble det slik at mange kirkefedre, inkludert Martin Luther (som er en grunn til at vi feirer reformasjonsjubileum i år), kom med så mange hatefulle ytringer om det jødiske folk, samtidig som de var klar over at det er nettopp fra det folket Frelseren deres kom? Hvorfor et slikt hat fra kristne ledere "i Jesu navn"? Sett både i historiens lys, og i måten ikke så få forholder seg til dagens Israel, er det ikke rart at mange jøder går ut fra at "alle kristne hater oss". "Alle" vet jo at også Hitler var kristen, for han var jo døpt. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette?

Mange fasetter og enhet i troen på Jesus Messias

Det brede utvalget av mennesker jeg har møtt (jøder fra Europa, Midtøsten og Etiopia, arabere med kristen bakgrunn og med muslimsk bakgrunn, drusere osv) som har delt familiehistorien sin med meg, har gitt meg ansikt til mange av de ofte dramatiske og traumatiske hendelsene som historiebøkene om Midtøsten er så fulle av. Svært få av alle disse nyansene kommer fram i nyhetsformidlingen i Skandinavia. Det fineste jeg har vært vitne til i denne sammenheng er likevel at jeg har vært med på å be sammen og lovprise Jesus sammen med mennesker som neppe skulle hatt veldig mye felles om det ikke var for troen på Jesus Messias.

Forslag til tema:

Høres det interessant ut med gjesteforelesninger/seminar om noen av de følgende temaer?

  • Bibelen sin jødiske kontekst

  • Profetier om Messias i Tanakh (som ofte kalles "GT" hos hedningkristne)

  • Jødiske høytider – historie og nåtid

  • Messianske jøder – historie og nåtid

  • Innspill til å forholde seg til kirkens antijudaistiske arv

  • Historie og samfunnskunnskap om Israel og Midtøsten

  • Hebraiskkurs etter ønsket nivå og omfang (både bibelhebraisk og moderne hebraisk)

  • Andre tema etter avtale og behov

Ta kontakt med Andreas for mer informasjon og bestilling

bottom of page