top of page
Hvem er Andreas Johansson?

Sommeren 2017 kom jeg og familien tilbake til Norge etter seks års tjeneste i Haifa, Israel for Den norske Israelsmisjon, DNI. Jeg tilhører DNI fagpanel

Siden 1999 er jeg gift med Helene og vi har tre døtre på 16, 11 og 2 år.

Jeg er utdannet ved det som den gang het Fjellhaug Misjonsskole (M.Div.) og fullførte siden teologistudiene (Cand. Theol.) ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Jeg har vært menighetsprest i Huancané IEL-P (Iglesia Evangélica Luterana-Perú, utsendt av NLM 2001-2005), og Stedlig Representant for Den norske Israelsmisjon med bosted i Haifa, Israel (2011-2017), og brukte da hebraisk som hovedarbeidsspråk. Jeg har også tjenestegjort som prest i Den norske kirke, bl.a. som ungdomsprest i Sørum (2006-2011). Siden januar 2018 er jeg vikarprest i DELK og underviser også noen dager på IMI-instituttet.

Jeg har stor interesse for både teologi, grammatikk, språkhistorie, generell historie, samfunnkunnskap og misjon. Jeg får ofte respons på at jeg er en god formidler, både skriftlig og muntlig.

Anbefalinger:

"Undervisningen var väl genomarbetad med både bredd och djup och genomsyrades av Andreas gedigna förstahandserfarenhet av landet, kulturen och människorna. Det hjälpte klassen till en bra och intressant förberedelse inför resan till Israel." 

Magnus Hagström,

Lärare på Strandhems Bibel och lärjungaskola 

"Andreas Johansson er en kunnskapsrik og engasjerende taler og foredragsholder. Hans dyptpløyende og faglige kompetanse kombineres med pedagogisk formidlingsevne som gjør innholdet interessant og stimulerende både for lek og lærd.

Personlige erfaringer og nærmøter med mennesker og miljøer i Midtøsten gir en ekstra dimensjon og troverdighet til hans formidling."

Rolf Gunnar Heitmann,

Generalsekretær Den norske Israelsmisjon

"En dyptpløyende og klargjørende undervisning om temaet framført på en tiltalende måte."

Ellen Raen,

Misjonssekretær Den Norske Israelsmisjon, Sørlandet Krets

bottom of page